skorzystaj z bezpłatnych usług
608 34 10 10

Nie otrzymałeś kredytu w banku? - Zapraszamy

Zdarza się, że bank odmawia udzielenia kredytu. Zazwyczaj wynika to ze specyfiki danej transakcji oraz wewnętrznych przepisów banku stosowanych przy tego rodzaju kredytach. Na odmowę udzielenia kredytu może mieć np. wpływ: wysokość lub źródło dochodów, okres zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, posiadane zobowiązania, stan rodziny itp. Często zdarza się, że ten sam klient pomimo odmowy udzielenia kredytu w jednym banku, będzie mógł otrzymać kredyt w innym. Dlatego sprawdzenie propozycji kilkunastu banków pozwala wybrać bank, który udzieli kredytu i jednocześnie zaproponuje najlepsze warunki finansowe.

PAMIĘTAJ!  Nasze usługi są bezpłatne