skorzystaj z bezpłatnych usług
608 34 10 10

Pomocne strony

Dostęp do bazy elektronicznej księgi wieczystej
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
Druk wniosku dotyczącego wpisu w KW
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kw/formularze/1/kw-wpis.pdf
Sąd Rejonowy w Chełmie – nr rachunku do opłaty w KW
http://chelm.sr.gov.pl/konta-bankowe.html
Druk formularza PCC-3 w celu zapłaty podatku od ustanowienia hipoteki
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2187937/20130206_PCC-3.pdf
US Chełm - nr rachunku opłat skarbowych
http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chelmie/organizacja/numery-rachunkow-bankowych
BIK – Biuro Informacji Kredytowej
https://www.bik.pl